Navigation close button

Despre Noi

S.C. “Parmi Grup” S.R.L. a fost fondata in anul 2003. Activeaza in sectorul energetic de 16 ani prin relatii contractuale cu “GAS NATURAL FENOSA” S.A.,SA Termoelectrica;SA Moldelectrica  si alti agenti economici cit si persone juridice  prestind diverse tipuri de servicii conform licentilor detinute:

  • Licenta  in constructii  Seria A MMII  Nr. 035818
  • Licenta de masurari si incercari in instalatiile electrice: Laborator electrotehnic  Nr. 16-C-57 din 21.11.2016

La moment in intreprindere sunt angajati 120 de oameni de calificarea tehnica necesara pentru prestarea serviciilor sus mentionate. Intreprinderea este dotata conform normelor de Securitatea si Sanatatea in Munca.

S.C. “Parmi Grup” S.R.L. este in capacitati tehnice de a presta urmatoarele tipuri de servicii:

  • Mentenanta instalatii electrice: reparatii cabluri electrice 0,4-10 kV; reparatii si intretinere posturi de transformare 10/0,4 kV; reparatii generatoare;
  • Montarea retelelor electrice de alimentare 0,4-10 kV;
  • Masurari si incercari in instalatiile electrice;
  • Lucrari de proiectare;
  • Instruirea si acordarea personalului Beneficiarului grupei de electrosecuritate conform functiei detinute;
  • Aprovizionarea cu materiale electrice: cabluri 0,4-10 kV, transformatoare de forta, corpuri de iluminat, generatoare electrice, pompe, relee.